První pomoc

Profesionální školení v poskytnutí první pomoci, zajištění veřejných akcí

Naučíme zaměstnance jak mají poskytnout první pomoc v krizové situaci, se kterou mohou přijít do styku. Zároveň jsme schopni zajistit zdravotní dozor na veřejných akcích jako jsou hasičské, dětské závody, sportovní a kulturní akce apod. s přítomností zdravotnického personálu s vozovým parkem

Kontaktujte nás

Výpis hlavních služeb

Školení pro firmy i věřejnost

Jednotný postup při poskytování první pomoci

Komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody

Zásady bezpečnosti zachránce

Orientace ve vyšetření pacienta

Neodkladná resuscitace (teorie + praktický nácvik)

Krvácení

Úrazy (pracovní, dopravní, sportovní)

Popáleniny

Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epilepsie, hypoglykémie apod.)

Zajištění veřejných akcí

Nahlášení akce dotčeným orgánům

Zajištění odpovědné osoby

Zajištění komunikace se složkami IZS

Analýza pracoviště, hrozeb a vyhodnocení rizik

Pořadatelská služba první pomoci

Zpracování bezpečnostní dokumentace

Proškolení personálu pořadatele ve spolupráci se zdravotníkem

Přítomnost proškoleného personálu první pomoci

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pouze pro účely komunikace a vyřešení Vaší individuální poptávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketing.

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.