Služby pro bezpečné podnikání

Zajištění školení a kontrol technických zařízení

Pro splnění všech legislativních požadavků, nestáčí mít v pořádku pouze dokumentaci. Povinnosti provozovatele technických zařízení je nutné mít k dispozici kontrolní a revizní zprávy v termínech daných legislativou, které zaručují bezpečný provoz. Proto je nutné nezapomenou kontrolovat stav nejen technických zařízení, ale i žebříků, regálů a podobných prostředků.

Kontaktujte nás

Výpis hlavních služeb

Kontroly regálových systémů

Kontroly žebříků

Kontroly schůdků

Kontroly manipulačních vozíků

Kontroly ručního nářadí

Revize hasicích přístrojů (HP)

Revize suchovodů (hydrantů)

Revize protipožárních dveří

Revize panikového-nouzového osvětlení

Revize vyhrazených tlakových zařízení

Školení obsluhy tlakových zařízení a lahví na plyn

Zpracování systému nakládání s odpady

Instalace bezpečnostního značení

Školení práce ve výškách

Školení řidičů referentských vozidel do 3,5t

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pouze pro účely komunikace a vyřešení Vaší individuální poptávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketing.

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.