Bezpečnost a hygiena práce

Zajištění legislativních požadavků v prevenci rizik a hygieny práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit majetek zaměstnavatele.

Kontaktujte nás

Výpis hlavních služeb

Zajištění odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Vyhledávání a hodnocení rizik

Nastavení metodiky BOZP

Prověrky pracoviště

Zastupování při jednání s kontrolními složkami

Kategorizace prací

Zpracování dokumentace

Tvorba provozních předpisů

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Stanovení používání a výběr OOPP

Kontroly vybraných technických zařízení

Lhůtník revizí technických zařízení

Školení práce ve výškách

Školení řidičů referentských vozidel

Školení první pomoci

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pouze pro účely komunikace a vyřešení Vaší individuální poptávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketing.

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.