Bezpečnostní poradce ADR

Poradenská činnost pro přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro danou činnost.

Kontaktujte nás

Výpis hlavních služeb

Zajištění odborně způsobilé osoby DGSA ADR

Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)

informační a poradenský servis

Klasifikace nebezpečných látek z hlediska ADR

Zpracování směrnice pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR

Vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy

Vypracování Zprávy o mimořádných událostech – nehody

Zajištění odborných stanovisek

Kontrola stavu vozového parku dle dohody ADR

Zajištění písemných pokynů pro přepravu v mezinárodních jazycích

Školení osob, podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi

Zajištění povinné výbavy ADR

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pouze pro účely komunikace a vyřešení Vaší individuální poptávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketing.

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.