Požární ochrana

Nastaveních zákonných požadavků v problematice požární ochrany

Požární ochrana (PO) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit majetek zaměstnavatele.

Kontaktujte nás

Výpis hlavních služeb

Zajištění odborně způsobilé osoby PO

Vyhledávání a hodnocení rizik

Nastavení metodiky PO

Prověrky pracoviště

Zastupování při jednání s kontrolními složkami

Začlenění provozovaných činností

Požární poplachové směrnice

Evakuační plány

Dokumentace zdolávání požáru

Požární řády

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Revize vybraných prostředků PO

Školení zaměstnanců

Školení požárních hlídek

Školení preventistů požární ochrany

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím s použitím osobních údajů pouze pro účely komunikace a vyřešení Vaší individuální poptávky. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketing.

Your message was sent successfully.

Sorry!Something Went Wrong.