Blog

Dohody mimo pracovní poměr jako forma flexibilního výkonu práce

Ne vždy je pro zaměstnance a zaměstnavatele možné či optimální uzavřít „klasický“ pracovní poměr se všemi jeho výhodami a úskalími. Přitom to, zda jde v konkrétním případě o výhodu či nevýhodu, se liší dle úhlu pohledu, který má zaměstnanec...

Více

Projekt VašeVýživné.cz bojuje spolu s vámi za lepší budoucnost dětí

Dluhy na výživném se v poslední době staly smutným „trendem“ – jen v České republice se tato problematika týká více než 200 000 rodin. Chybějící peníze přitom dokáží pořádně narušit rodinný rozpočet.

Více

Otcovská dovolená - kolik dostanu? A jak na ni?

Ve spolupráci s paní Monikou Hájkovou, specialistkou na mzdové účetnictví, jsme pro vás připravili článek přibližující finanční dopad tzv. otcovské dovolené.

Více

Vážné provozní důvody jako překážka flexibilním úpravám pracovní doby?

Sladění pracovního a rodinného života je dlouhodobým problémem vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V rámci pracovněprávního vztahu zaměstnanci žádají, nebo naopak pokrokoví zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabízejí, větší flexibilitu...

Více

Nestandardní čerpání rodičovské dovolené

Přes všechny snahy o slaďování rodinného a pracovního života zůstává i nadále pro řadu matek rodičovská dovolená koncem pracovní kariéry nebo minimálně její zásadní brzdou. V evropském srovnání patří Česká republika mezi země s negativním...

Více