Výzkumy dokazují: Flexibilita práce vede k vyšší produktivitě a angažovanosti zaměstnanců

Flexibilní pracovní úvazky: méně stresu a vyšší produktivita

Flexibilní pracovní úvazky se stávají v poslední době čím dál tím populárnějšími nejen u žen s malými dětmi, ale i u ostatních. Většina těch, kteří si flexibilní práci vyzkoušeli, potvrzuje, že je více motivovaná, pociťuje méně stresu, práce jí přináší větší uspokojení a je podstatně produktivnější.

Hodnocení na základě výsledků a ne odpracovaného času

Vlivem flexibilních pracovních úvazků na zaměstnavatele i zaměstnance se zabývá studie, kterou provedli v roce 2016 Phyllis Moen z University of Minnesota a Erin L. Kelly z MIT Sloan School of Management na 867 zaměstnancích IT sektoru v USA. Účastníci výzkumu absolvovali školení, které jim mělo pomoci se při práci soustředit primárně na své výsledky a ne na čas “odseděný v kanceláři”. Mohli si sami organizovat pracovní dobu a pracovat i mimo kancelář. Jejich manažeři absolvovali školení zaměřené na podporu zlepšování osobního a rodinného života a také na profesního rozvoj svých podřízených.  

Účastníci výzkumu pociťovali podstatně větší uspokojení z práce a méně stresu než před samotným experimentem. Navíc oproti kontrolní skupině, která se výzkumu neúčastnila, vykazovali vyšší efektivitu produktivitu.


Odpoledne výkony na plachetnici, večer u počítače

Dalším příkladem, kdy vyšší flexibilita přinesla i vyšší produktivitu, mohou být inženýři vývojového centra Continental u Bodamského jezera. Chtěli chodit obědvat domů a při dobrém počasí odpoledne plachtit na jezeře. Neměli problém s tím se pak věnovat práci ve večerních hodinách namísto těch odpoledních. Vedení společnosti se i přes počáteční skepsi rozhodlo na toto nestandardní přání přistoupit. Volnost a flexibilita, kterou zaměstnancům dali jim pak přinesla jejich větší spokojenost a s tím i spojenou zvýšenou produktivitu vývojového centra. (Die Zeit, 23.9.2017)

Čím více osobní svobody při organizaci práce, tím lépe

Výzkum mezi 2665 zaměstnanci Velké Británie (Lilian de Menezes, Cass Business School) přinesl další zajímavé poznatky. Ukázal, že flexibilní úvazky typu “organizuj si práci, jak sám chceš” vedly k podstatně vyšší produktivitě než ty svázané systémem pravidel.

K podobným výsledků došla i společnost Justworks v anketě mezi 314 zaměstnanci malých amerických společností a jejich 47 vlastníky. 70% dotázaných zaměstnanců označilo pracovní flexibilitu za důležitější než odměnu za práci a 72% dotázaných vlastníků firem již svým zaměstnancům nabízí možnost pracovat z domova. Tyto výsledky označuje Justworks za seismický posun na pracovním trhu.

74% zaměstnanců půjde tam, kde jim umožní alespoň částečný home office

Další anketa společnosti Softchoice mezi 1700 zaměstnanci ukázala, že

  • 74% všech zaměstnanců by dalo výpověď, kdyby u nového zaměstnavatele mělo možnost pracovat z domova,

  • 62% je přesvědčeno, že produktivněji pracuje mimo kancelář,

  • 60% by si přálo, aby nemuselo pracovat 8 hodin v kuse ale v blocích v průběhu celého dne.

Změny v životních prioritách

Důvodů, které vedou k zavádění flexibilních úvazků, je celá řada. Na prvním místě je to potřeba trávit více času s rodinou, péčí o děti anebo nemocné rodinné příslušníky. Alespoň částečný home office pak může zaměstnancům pomoci např. předejít dlouhému dojíždění, respektive cestování v dopravní špičce, a využít tak ušetřený čas např. na sportovní aktivity, které podporují celkovou rovnováhu mezi jejich osobním a pracovním životem.

Ruku v ruce s flexibilitou práce probíhá odklon od hierarchického přístupu příkazů a kontrol od managementu k přesunu odpovědnosti za prováděnou práci na zaměstnance. Možnost sám si organizovat práci a čas, tedy převzít odpovědnost a kontrolu, zásadně přispívá ke zvýšení motivace a pocitu spokojenosti zaměstnanců.

Technologie, plochá organizační struktura a osobní zodpovědnost

Flexibilita již přestává být benefitem ze strany zaměstnavatelů, ale stává se nutností, kterou s sebou přináší technologický vývoj a s tím spojená změna charakteru práce. Ta se za poslední léta posunula pryč od rutinních úkonů směrem k agilnímu způsobu práce nevyžadujícímu pevnou pracovní dobu ani hierarchickou organizaci. Zásadní v tomto procesu jsou zaměstnanci ochotní přebírat zodpovědnost, motivovat se a fungovat samostatně v plochých firemních strukturách. Takoví zaměstnanci se ale nenechají svázat do rigidní 8 hodinové pracovní doby.

Matky na mateřské: obrovský zdroj nevyužité kvalifikované pracovní síly

Zaměstnavatelé poskytující pracovní flexibilitu mají vyšší pravděpodobnost, že osloví větší množství kandidátů, než ostatní. Zejména pak třeba matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, které představují obrovský zdroj nevyužitých a často velmi dobře kvalifikovaných zaměstnanců. Jejich pracovní motivace je navíc často výrazně vyšší než u ostatních.

Vedle financí jsou dalšími motivátory hlavně:

  • potřeba odpočinout si od mateřských povinností jiným druhem činnosti,

  • další profesní rozvoj a eliminace eroze dosud získaných pracovních dovedností,

  • udržení kroku se světem profesním, informačním i technologickým,

  • navázání a udržování i mimo-rodičovských sociálních kontaktů.

Česká republika je v oblasti umožňování částečných úvazků ženám na chvostu Evropy

Částečné pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba a práce z domova jsou nutné předpoklady pro to, aby se matky na mateřské či rodičovské mohli zapojit do pracovního procesu. Jak je vidět na následujícím obrázku, v České republice pracuje pouze cca 60 procent matek a z toho jen 10% na částečný úvazek. Portál Mavimi.cz, společně se zaměstnavateli, kteří si uvědomují přínos flexibilní práce pro firmu i celou společnost, pomáhá tento poměr změnit.