Strukturované, behaviorální interview pro výběr spolupracovníků

Osobní interview patří asi k nejběžnějším nástrojů při výběru spolupracovníků. Pokud se správně používá, může to být velmi efektivní způsob výběru. Jeho efektivita ale velmi záleží na zkušenostech a empatických schopnostech člověka, který interview vede. 

Nestrukturované interview

Nestrukturovaná forma interview přináší tu výhodu, že můžete flexibilně reagovat na individuální projev kandidáta a naladit se na jeho vlnu. Někdy se tak o něm můžete dozvědět víc, než když vedete interview podle předem stanoveného mustru. 

Nevýhoda této formy interview leží ale zejména v tom, že vaše hodnocení je velmi subjektivní a podléhá momentální sympatii nebo antipatii. Záleží pak na maličkostech a vaší a kandidátově aktuální formě, jak interview dopadne. Kandidáty, kteří prošli nestrukturovanou formou interview také nelze pak mezi sebou nějak systematicky srovnávat. Také hrozí nebezpečí, že se v zápalu rozhovoru zapomenete zeptat na některé důležité aspekty týkající se zkušeností kandidáta nebo jeho názorů na důležitá témata. 


Strukturované interview

U strukturovaného interview si předem připravíte sadu otázek a témat, která budete s kandidátem diskutovat. Ideální je, vytisknout si pro každého kandidáta předtištěné otázky a pod každou otázkou prostor pro vaše poznámky. 

Behaviorální strukturované interview se zaměřuje na chování kandidáta a jeho profesní kompetence v konkrétních situacích, se kterými se bude s velkou pravděpodobností setkávat při výkonu pracovní pozice.

Postup:

  1. Nejprve představíme firmu a pozici, kterou obsazujeme.
  2. Poté necháme kandidáta popsat svoji profesní historii.
  3. Je důležité, aby kandidát cítil, že máme o to, co říká, opravdový zájem. V případě nejasností se ptáme na detaily, dokud kandidát věc dostatečně nevysvětlí. 
  4. V případě, že vysvětluje věci nesrozumitelně a příliš komplikovaně tzv. “mlží”, může to být znamení, že něco zatajuje nebo překrucuje.
  5. Následně přejdeme ke strukturovanému interview. Příklad strukturovaného interview pro výběr specialisty nebo manažera si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo doc.Autor: Dr. Ivan Černohorský

Dr. Ivan Černohorský se dlouhá léta věnuje oblasti executive search. Jako spoluzakladatel své zkušenosti s pracovním trhem investuje do rozvoje společnosti Mavimi s.r.o. a SMARTPEOPLE.jobs