Michaela Lobkowicz ze Skanska: Firma vám může vytvořit prostředí, ve kterém se flexibilní práce dělá legitimně. Nicméně samotná realizace je na manažerech.

Přijíždím do garáží společnosti Skanska a za chvíli se mám sejít s paní Michaelou Lobkowicz, vedoucí odboru Rozvoj a nábor zaměstnanců. Po bojovce v bludišti sklepních chodeb a šachet se dostávám do lobby, kde už na mě Michaela čeká. Já s 4 měsíční Verunkou v autosedačce, paní Michaela s budoucím přírůstkem ještě v břiše.

Zvědavostí jenom hořím, protože vím, že společnost Skanska se „svými maminkami“ aktivně pracuje.


  • Společnost: Skanska

  • Firemní kultura: švédská

  • Zkrácené úvazky: cca 1 % (podpůrné funkce: např. HR, Finance, IT, odborné služby, ekonomové, přípraváři staveb)

  • DPČ a DPP: cca 3 % (např. administrativní podpora, specialisté, školitelé)

  • Home office: oficiálně 1 x za týden, funguje přibližně jeden rok

  • Spolupráce s maminkami: během rodičovské na dohody, po rodičovské na zkrácené úvazky i na plné.


Funguje u vás ve společnosti home office?

Člověk, který projde zkušební dobou, může využít 4 x v měsíci práci z domova, pokud to jeho práce umožňuje. Jedinou podmínkou je schválení manažerem. Tento benefit aktivně využívá většina kancelářských zaměstnanců.

Jak to vnímají ti, jejichž náplň práce možnost dělat z domova neumožňuje?

Lidé na stavbách jsou sice limitováni charakterem práce, nicméně mají jiné možnosti, například různé formy pracovní doby, zimní dovolené apod. Nabízíme stálou práci našim zaměstnancům na stavbách, abychom se vyhnuli sezónnímu zaměstnávání.

Proč lidé nejčastěji pracují z domova?

Často si kolegyně berou home office, když se potřebují soustředit na náročnější práci, udělat analýzu dat apod. Nepotřebují, aby je z toho někdo neustále vytrhoval. Dále například, když mají doma nemocné malé děti, aby si nemusely brát ošetřovačku nebo dovolenou.

A víte, jestli opravdu pracují? Přeci jen jsou doma s marodem….

Pracují, ale ne od devíti do pěti, svou práci si odvedou většinou postupně v průběhu celého dne nebo večer. V konečném důsledku je to výhodnější nejen pro zaměstnance, ale i pro nás.

Říkáte „pro nás“ – mají k tomu stejný postoj všichni manažeři?

Jsou mezi námi i konzervativněji zaměření manažeři, kteří mají pocit, že člověk pracuje pouze, když sedí u počítače v kanceláři. Je pro ně nekomfortní, že nemají své zaměstnance plně pod kontrolou, když pracují z domova. Tento, řekněme tradiční, model vedení lidí je podle mě pozůstatkem dob minulých,a to nejen ve stavebnictví. Proto aktivně pracujeme na rozvoji všech našich manažerů.

Pozoruji, že manažeři často přejímají model vedení lidí od svých nadřízených. Někdy to funguje i obráceně, že si podřízený „převychová“ manažera. Někdy také člověka ovlivní i to, že se např. na mezinárodním projektu setká s manažery z jiných zemí, od kterých převezme jejich best practice ve vedení lidí. To je výhoda práce v mezinárodní firmě – člověk se může neustále učit od zahraničních týmů anebo v rámci korporátních rozvojových programů.

Zkrátka a dobře – firma vám může vytvořit podhoubí anebo prostředí, ve kterém se to (home office, flexibilní pracovní doba,...) dá dělat legitimně. Nicméně samotná realizace je na manažerech.

Jak to berou zaměstnanci, jejichž manažeři jim home office tak často neumožňují? Stěžují si?

HR Business Partners / HR Generalists jsou misionáři, kteří rozšiřují povědomí o flexibilních možnostech práce mezi lidi. A zároveň sbírají i zpětnou vazbu. Jsou pak také jakýmsi nárazníkem a snaží se situace řešit a pracovat s oběma stranami (manažerem i podřízeným).

Procházejí zaměstnanci s možností práce z domu speciálním školením?

Ano. Máme speciální dohodu pro práci z domu a také on-line školení, které pokrývá hlavně naše zákonné povinnosti z hlediska bezpečnosti práce. Obsahuje například i návod na to, jak vytvořit bezpečné domácí pracoviště.

A co manažeři? Jsou nějak připravováni na vedení lidí na dálku?

V rámci mezinárodního rozvojového programu Skvělý šéf ve Skanska se manažeři učí našim hodnotám a tomu, co je potřeba k řízení výkonu a rozvoje podřízených. Témata programu zahrnují i vedení lidí pracujících z domova.

Jaké pozice jsou u vás většinou na zkrácený úvazek?

Jedná se většinou o administrativní pozice. Pro mě samotnou bylo překvapením, že máme několik manažerů pracujících na 0,9 úvazku což znamená, že chodí domů každý den cca o 45 minut dříve. Většinou je to z rodinných důvodů, aby mohli vyzvednout děti ze školky a strávit s nimi více času.

Tady vás nikdo neměří podle toho, jestli vás tu potká v sedm hodin večer, nebo ne. V tomhle směru je Skanska velmi moderní oproti jiným společnostem, které znám. Možná je to právě tou švédskou kulturou i tím, že na globální úrovni hodně řešíme well-being. Jedna z našich hodnot je Záleží nám na životě, která zahrnuje i work-life ballance, tedy vyvážení soukromého a pracovního života.

Můžete prosím upřesnit, jaká administrativní práce bývá vykonávána zaměstnanci na zkrácený úvazek?

Specialisté mají často hodně práce, a tak potřebují někoho, aby za ně udělal tu rutinnější část, čímž jim uvolní ruce pro to, aby se mohli věnovat tomu, v čem jsou opravdu dobří. Většinou je to práce, která se dá dělat i z domova, nepotřebujete k ní interakci s lidmi a nemusíte být k dispozici oddo.

Ve svém týmu máme paní v důchodovém věku, mohla by práci dělat jenom z domova, ale radši sem třikrát, pětkrát do měsíce přijede, aby vyrazila mezi lidi.

Pokud nějaká kolegyně pracuje jenom z domova, snažím se o to, aby alespoň jednou týdně dorazila do kanceláře, protože je potřeba udržovat vztahy. I přes to, že používáme moderní technologie jako je Skype a virtuální schůzky, je potřeba, aby ta chemie někde nastala aby se lidé z týmu potkávali.


A máte pružnou pracovní dobu?

Ano, zaměstnanci v kanceláři ji mohou využívat, k dispozici musí být každý den mezi 9 a 15 h. Pro ostatní zaměstnance máme další typy rozvržení pracovní doby.

Spolupracujete formou dohod anebo zkrácených úvazků s vlastními zaměstnanci na rodičovské?

Většinou pracují na dohodu a po rodičovské přecházejí na zkrácený anebo rovnou na plný úvazek. Obvykle jako support nebo specialisté. Např. u nás v HR v oblasti náboru, reportingu.

Často se stává, že maminky dělají na dohodu jinou práci, než ze které odešly, protože tu původní není možné dělat na part time. Anebo se i po rodičovské vrací na full time na jiné pozice, protože za dobu, co byly pryč, se mnoho věcí změnilo.

Oslovujete maminky „Hele, chtěli bychom pomoc.“ anebo naopak ony přijdou „Hele, chtěla bych práci.“?

Obojí. Po přibližně dvou letech se jim ozýváme s tím, jestli se chtějí vrátit, a jak si to představují. V rámci toho většinou vyplyne, jestli navážeme nějakou částečnou spolupráci, anebo kdy se vrátí na plný úvazek.

Máte dětský koutek?

Nemáme. Napadlo nás to a dokonce jsme na toto téma rozpracovali i projekt ale ukázalo se, že nemáme vhodné prostory a nakonec nebyla ani taková poptávka. Pravděpodobně díky zavedení možnosti pravidelného home office a  díky firemní podpoře částečných úvazků. Maminky radši pracují více z domu, než aby vozily děti s sebou do práce.

Jaké jsou podle vás výhody zaměstnávání maminek?

Občas je to levnější varianta, protože ušetříte čas, který byste jinak museli věnovat zaučování nového nezkušeného člověka. Maminky jsou určitě vděčnější. Z mé zkušenosti odvádějí při polovičním úvazku více práce, než kdybychom vydělili výkon pracovníka na plný úvazek dvěma. Jsou v často efektivnější, protože prostě vědí, že svou práci za tu zkrácenou dobu musí stihnout. Nemohou si přece dovolit dítě ze školky nebo ze školy nevyzvednout.


Moc děkuji Míše za její čas a za sdílení informací, byl to velmi příjemný rozhovor. Také děkuji Slávce Sedláčkové za spolupráci na finalizaci rozhovoru, protože Míšu už teď čekají jiné povinnosti:).

Za Mavimi,

Aneta Topičová

Foto: Archiv Michaely Lobkowicz a archiv Anety Topičové