Práce při studiu: Jak se zorientovat ve smlouvách, daních a povinném pojištění

Praxe při studiu – to je skvělá možnost, jak si přivydělat, získat řadu zkušeností a zároveň tím do budoucna zvýšit své šance na úspěch při hledání práce po absolvování školy. 

Ať už se chcete pustit do dlouhodobých pracovních projektů nebo třeba jen zkusit jednorázovou prázdninovou brigádu, vyplývají z toho pro vás určité povinnosti. Jako studenti však můžete oproti běžným zaměstnancům čerpat určité výhody. Které to jsou? A jaká forma pracovní smlouvy pro vás bude nejvýhodnější? Budete muset své příjmy někde nahlásit a podávat daňové přiznání? To vše se dozvíte v následujícím přehledu.


Definice pojmu „student“

Ne každý, kdo navštěvuje nějakou vzdělávací instituci, musí nutně splňovat kritéria pojmu „student“.  Z pohledu sociálního zabezpečení je student osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle do 26 let věku (v případě prezenčního doktorského studia až do 28 let).

Tím se myslí zejména:

 • prezenční studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v ČR

 • studium na jazykových školách, které jsou vedené na seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud je podle MŠMT postaveno na úroveň středních nebo vysokých škol v ČR

 • teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením (např. specializované rekvalifikační kurzy)

Statut studenta platí pro každý započatý měsíc studia.

Sociální a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění platí za studenty stát; sociální pojištění není povinné odvádět, ale můžete se k němu přihlásit dobrovolně (to vám pomáhá splnit celkovou minimální dobu, po kterou musíte platit pojištění, abyste v budoucnu mohli pobírat starobní důchod – což je celkem 35 let; minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2019 činí 2 289 Kč měsíčně). Pokud při studiu zároveň pracujete, může vám ale za určitých okolností vzniknout povinnost sociální pojištění platit – dle formy výdělku a jeho výše (podrobnosti najdete v dalším textu).


Druhy pracovně-právních vztahů

Jaké formy pracovní smlouvy připadají u přivýdělku či brigády v úvahu? A která je pro vás nejvýhodnější? Záleží především na rozsahu práce. Pokud se neplánujete ještě při studiu vrhnout souběžně i na hlavní pracovní poměr (kde hrozí riziko, že si – obrazně řečeno – ukousnete příliš velké sousto a jednu či druhou činnost, v nejhorším případě obě, nebudete zvládat), máte k dispozici v podstatě tři varianty:

 • Dohoda o provedení práce (DPP)

  • Velmi běžný a oblíbený druh pracovně-právního vztahu, který podléhá nižšímu zdanění a snadné administrativě pro zaměstnance i zaměstnavatele.

  • Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí u daného zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. Můžete ale uzavřít více smluv u různých zaměstnavatelů.

  • Pokud si touto formou vyděláte do 10 000 Kč (včetně) za měsíc, vy ani zaměstnavatel neodvádíte žádné odvody (tj. v případě studenta žádná nutnost platit sociální pojištění).

  • Příjem z DPP je snížen o srážkovou daň ve výši 15 %, zaměstnanci přijde na účet již konečná suma a u částky do 10 000 Kč za měsíc už není nutné tento příjem uvádět v daňovém přiznání (a nemáte-li jiné příjmy, nemusíte tedy daňové přiznání za daný rok vůbec ani podávat).

  • U zaměstnavatele můžete podepsat prohlášení k dani (růžový formulář) a využít slevu na dani na poplatníka. U výdělků do 10 000 Kč měsíčně se pak váš čistý příjem bude rovnat hrubému příjmu (a taktéž základu daně) – nebude snížen o srážkovou daň. Toto prohlášení můžete pro dané období podepsat vždy pouze u jednoho zaměstnavatele.

  • I pokud však prohlášení k dani nepodepíšete u žádného zaměstnavatele, můžete částku, které vám byla stržena v rámci srážkové daně, získat v dalším roce zpět – podáte-li si daňové přiznání, můžete využít slevu na studenta, která představuje 335 Kč měsíčně, tedy celkem až 4 020 Kč ročně (studentům, kteří mají běžné příjmy z brigád, tato částka většinou pokryje plnou částku, o kterou „přišli“ kvůli srážkové dani, a ve výsledku tedy dostanou celou tuto sumu zpět).

  • Pokud pracujete u více zaměstnavatelů na DPP, jste ze zákona povinni podat daňové přiznání. Což je dobré i pro Váš bankovní účet, protože máte díky daňovému přiznání příležitost získat zpět část nebo dokonce i celou sumu peněz odvedených na daních.

 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

  • Varianta, která přichází v úvahu, pokud rozsah práce překračuje limity pro DPP a klasický pracovní poměr by byl naopak příliš nebo by byl pro zaměstnavatele zbytečnou komplikací. Maximální rozsah práce na DPČ je polovina stanovené týdenní pracovní doby (tj. doby, která v průměru odpovídá polovičnímu úvazku (20 hodin týdně) – odpracované hodiny se průměrují za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, a není proto nutné odpracovat každý den maximálně 4 hodiny, ale lze pracovat i nepravidelně – někdy více, někdy méně, někdy třeba vůbec – vše dle vzájemné dohody se zaměstnavatelem). 

  • Máte-li uzavřeno více DPČ u různých zaměstnavatelů, odpracované hodiny se vzájemně nesčítají, ale berou se pro každého zaměstnavatele zvlášť. 

  • Pokud si touto formou vyděláte do 3 000 Kč (včetně) za měsíc, vy ani zaměstnavatel neodvádíte žádné odvody (tj. v případě studenta žádná nutnost platit sociální pojištění).

  • U zaměstnavatele můžete podepsat prohlášení k dani (růžový formulář) a využít slevu na dani na poplatníka. U výdělků do 3 000 Kč měsíčně se pak váš čistý příjem bude rovnat hrubému příjmu (a taktéž základu daně) – nebude snížen o srážkovou daň. Toto prohlášení můžete pro dané období podepsat vždy pouze u jednoho zaměstnavatele.

  • I pokud však prohlášení k dani nepodepíšete u žádného zaměstnavatele, můžete částku, které vám byla stržena v rámci srážkové daně, získat v dalším roce zpět – podáte-li si daňové přiznání, můžete využít slevu na studenta a díky ní získat zpět částku, o kterou „přišli“ kvůli srážkové dani.

  • Přesáhne-li výdělek částku 3 000 Kč, musíte z něj platit odvody, ale zároveň se vám toto období automaticky započítává do odpracovaných let potřebných pro nárok na starobní důchod.

 • Výkon samostatné výdělečné činnosti (založení živnosti – práce na IČO)

  • Pustit se během studia do podnikání je výhodné, protože výkon samostatné výdělečné činnosti v tomto případě z hlediska placení sociálního a zdravotního pojištění odpovídá výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (tj. máte výhodnější podmínky a v prvním roce podnikání nemusíte platit žádné zálohy na sociální ani na zdravotní pojištění – podrobněji dále).

  • V prvním roce jste jako studenti osvobozeni od povinnosti platit zálohy na sociální pojištění. Pokud váš čistý roční zisk nepřesáhne 78 476 Kč (platí pro rok 2019), není třeba nic doplácet, ani příští rok platit zálohy. Jestliže tuto hranici překročíte, budete muset pojištění doplatit a zároveň vám na základě vašeho zisku budou stanoveny zálohy pro nadcházející rok.

  • Podobné je to i se zdravotním pojištěním – v prvním roce ho neplatíte a pro další období se vypočítává z vašeho skutečného zisku.Daňové přiznání

Jak je to s podáváním daňového přiznání? Není pro vás povinné, pokud:

 • jste si vydělali méně než 15 000 Kč za rok

 • pracovali jste jen u jednoho zaměstnavatele na DPP a vydělávali jste do 10 000 Kč měsíčně

 • pracovali jste jen u jednoho zaměstnavatele na DPČ a vydělávali jste do 3 000 Kč měsíčně

Pokud byly vaše příjmy vyšší, pokud jste pracovali v daném roce u více než jednoho zaměstnavatele nebo pokud jste si zřídili živnost (pracujete na IČO), podat daňové přiznání je pro vás povinností. Nezapomeňte k němu přiložit také potvrzení o studiu

Daňové přiznání představuje sice trochu papírování, ale zároveň můžete v jeho rámci uplatnit daňovou slevu na poplatníka a také daňovou slevu na studenta a na jeho základě následně získat daňovou vratku (tj. dostat zpět částku, kterou jste v průběhu roku zaplatili na daních). To platí u všech druhů pracovně-právních vztahů včetně samostatné výdělečné činnosti (práce na IČO).

Vzhůru do toho!

To všechno může na první pohled vypadat trochu složitě, ale jistě se brzy zorientujete. Pomoci vám mohou i nejrůznější kalkulačky dostupné na internetu, které vám na základě zadaných parametrů ihned vypočítají, jaká bude vaše čistá mzda, základ daně, případné odvody atd. To stejné platí i v případě sestavování daňového přiznání, pokud bude pro vás aktuální – např. na Daňovém portálu Finanční správy ČR vše snadno vyplníte pomocí on-line formuláře, který za vás vypočítá vše potřebné, a vy jen zadáte vstupní hodnoty.

Zbývá tedy už jen rozhodnout se, do kterého projektu se chcete pustit a prostě začít. Propojit vás s tím pravým zaměstnavatelem vás může třeba zrovna Mavimi. Zdarma se registrujte do databáze kandidátů a čekejte na pracovní nabídky nebo rovnou reagujte na vystavené inzeráty zaměstnavatelů. Přejeme vám hodně úspěchů, nejen těch pracovních.

Pro Mavimi,
Eva Lázoková

Zdroje:

https://www.studentmag.cz/studenti-a-dane-jak-uplatnit-slevu-na-studenta-a-kolik-cini-pojisteni/

https://www.idnes.cz/finance/dane/pracujici-student-podnikajici-studen-dane-odvody-sleva-na-poplatnika-sleva-na-studenta.A180913_082457_p_dane_sov

https://www.finance.cz/514607-student-podnikatel-socialni-a-zdravotni/

https://www.e15.cz/danove-priznani-student

https://www.jobs.cz/poradna/kdy-studenti-plati-zdravotni-a-socialni-pojisteni/

https://www.cssz.cz/documents/20143/99965/Letak_studenti_2019_web.pdf/ea033739-5667-1c98-9845-23c017da5dc9

https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/

https://www.mesec.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti-bude-od-1-1-2019-vyhodnejsi-ale-jak-pro-koho/