Otcovská dovolená - kolik dostanu? A jak na ni?

Ve spolupráci s paní Monikou Hájkovou, specialistkou na mzdové účetnictví, jsme pro vás připravili článek přibližující finanční dopad tzv. otcovské dovolené.

Na začátek pár faktů

 • Otcovská poporodní péče čili otcovská ≠ rodičovská nebo mateřská

  • Liší se výší dávky a dobou, po kterou je proplácena.

 • Nárok na otcovskou má muž pečující o dítě, jehož je otcem anebo které převzal do své péče nahrazující péči rodičů.

 • O dávku je možné žádat od 1. února 2018.

 • Otcovskou je nutné nastoupit v období prvních 6 týdnů po narození dítěte.

 • Podpůrčí doba (čili doba, která bude tatínkům uhrazena) činí 1 týden (7 kalendářních dní po sobě jdoucích).

 • Výše otcovské ani její délka nezávisí na počtu narozených dětí.


Jak postupovat?

Otcové si stáhnou příslušný formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče na stránkách České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/nemocenske-pojisteni.htm (formulář č. 89 113 0) – mohou ho vyplnit buď po vytištění anebo rovnou na PC a vytisknout až poté. Pokud se dítě narodilo v zahraničí, přikládá se k žádosti rodný list.

 1. ZAMĚSTNANCI: Vyplněný tiskopis předají na svou mzdovou účtárnu, která Žádost odešle na správu sociálního zabezpečení. O čerpání otcovské tatínkové informují zaměstnavatele stejným způsobem jako o čerpání rodičovské - dle nastavených interních pravidel (ústně, emailem, písemně,...).

 2. OSVČ: Napřímo odesílají tiskopis na správu sociálního zabezpečení.

Na žádosti o dávku otcovské poporodní péče si otec uvede způsob, jakým si přeje dávku obdržet. Lze ji zaslat poštovní poukázkou, ale v tomto případě příjemce nese náklady na zaslání peněžní částky. Druhá možnost je poukázání dávky na bankovní účet.

Otcovskou neproplácí zaměstnavatel, ale správa sociálního zabezpečení. Ta má na výplatu dávek lhůtu 30 dní od dodání dokladů.

Pokud jste zaznamenali v televizi informaci, že otcové dostanou 70 % své základní mzdy, pak vězte, že to tak opravdu není.

Výše dávky činí 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

 • Denní vyměřovací základ se zjišťuje z předešlých 12 kalendářních měsíců před narozením dítěte. Tento základ se určuje v přepočtu na KALENDÁŘNÍ den, takže jinak než průměr na dovolenou.

Že Vám to nic neříká? Nevadí.

Uvedeme si pár příkladů, na kterých zjistíme, zda se čerpat tuto dávku vůbec vyplatí, kolik na ní budou rodiny případně tratit anebo kolik dokonce získají. Vždy zůstává možnost vzít si místo této dávky dovolenou, tedy pokud zaměstnavatel bude souhlasit. Protože dovolenou vám na rozdíl od otcovské, nemusí poskytnout.

3 vzorové příklady, jak otcovská ovlivní příjmy rodiny

Výpočet je nutno brát pouze orientačně, konečný výsledek ovlivňuje mj. i skutečnost, v jakém měsíci dochází k čerpání dávky, jaké byly např. odměny vyplacené v uplynulých 12 měsících, bonusy, ale i nemoc v tomto období, případný nárůst či pokles mzdy a mnoho dalších.

V našich příkladech počítáme s kalendářním měsícem, který má 21 pracovních dní.

 1. Tatínek s měsíčním příjmem 30 000 Kč hrubého

Otec v našem prvním případě má stále stejný neměnný příjem 30 000 Kč hrubého → 22 740 Kč čistého, při uplatnění daňového zvýhodnění na jedno dítě 24 007 Kč.

Pokud bude čerpat dávku otcovské poporodní péče, dostane od zaměstnavatele hrubou mzdu 22 858 Kč → 17 808 Kč čistého (19 075 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Od správy sociálního zabezpečení dostane vyplaceno 4 837 Kč, což v součtu se mzdou představuje 22 645 Kč čistého, (23 912 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě). Takže zhruba stejně jako v běžném měsíci bez čerpání dávky.

 1. Tatínek s měsíčním příjmem 35 000 Kč hrubého

Jako druhý příklad si vezměme zaměstnance, který má příjem 35 000 Kč hrubého, což představuje čistou mzdu ve výši 26 185 Kč, resp. 27 452 Kč.

Při čerpání jednoho týdne otcovské, bude hrubá mzda 26 667 Kč hrubého → 20 432 Kč čistého (21 699 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Otcovská, kterou zaměstnanec obdrží, bude 5 348 Kč, v součtu se mzdou to představuje čistý příjem 25 780 Kč (27 047 Kč  při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě). Ani v tomto případě zaměstnanec příliš netratí.

 1. Tatínek s měsíčním příjmem 15 000 Kč hrubého

A nakonec otec s hrubou mzdou 15 000 Kč. V měsíci si pak vydělá 12 405 Kč čistého (13 672 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Při čerpání týdne otcovské obdrží hrubou mzdu 11 429 Kč, což je 9 931 Kč čistého (11 198 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Od správy sociálního zabezpečení obdrží částku 2 422 Kč, což v součtu představuje příjem 12 353 Kč (13 620 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Čerpání dávky otcovské poporodní péče tedy rozhodně doporučuji nemusíte si pro tyto účely čerpat dovolenou na zotavenou, tu si nechte na opravdový odpočinek. ;-)

Máte ještě dotazy k výši otcovské? Napište nám do komentářů.

Pro Mavimi,

Monika Hájková