Jak poznám firmu, kde mi bude flex-práce sedět?

Většina z nás si přeje mít práci pokud možno flexibilní. Průzkumy dokonce ukazují, že do pěti let to bude při výběru zaměstnání hlavní faktor. Lidé chtějí mít možnost pracovat odkudkoli, přejí si zkrácené úvazky a rádi by si vlastní pracovní náplň a její časové rozložení plánovali podle svých potřeb. A tak firmy „flexibilitu“ lidem nabízejí. Jinými slovy: napíšou do svých inzerátů, že ji nabízejí, ale…

Je to skutečně tak? A jak poznáme firmu, která flexibilitu nejen nabízí, ale umí i zajistit, aby v tomto volném režimu vše fungovalo, jak má, zaměstnanci se cítili dobře a byli ve své práci úspěšní? Jak poznám, že neskončím  úplně „mimo“? Bez dostatečných informací o dění ve firmě, s minimem vlivu a bez možností dalšího rozvoje? A jak poznám, že se na mě nebude zbytek týmu nebo šéf koukat jako na tu, „co se fláká doma“, zatímco oni dřou v práci celé dny?  

Z praxe posledních tří let, kdy se touto problematikou ve FLEXJOBS zabýváme, jsme připravili krátký test pro každého: Jak jste připraven/a na flex-práci. Zkuste si ho vyplnit na www.flexjobs.cz.

Také jsme velmi jemným sítem jsme vytřídili 4 důležité oblasti, které značně vypovídají o skutečné míře flexibility práce, kterou zaměstnavatel deklaruje. Ptejte se po nich. Když je ve firmě doopravdy umí, berte nabízenou možnost home-officu nebo částečného úvazku bez zaváhání. Uvidíte, že uděláte dobře!


1/ Jak se ve flex-týmu plánuje, rozdávají se úkoly a zjišťují výsledky? Jak se zajistí, že každý ví, co, jak, kdy má dodat a dodává to? Jak se organizuje, a jaká mají zaměstnanci vzájemná pravidla a rituály, které musí všichni dodržovat, aby se ve flex-práci neztratili a fungovali jako tým?

K čemu je to dobré? Tato pravidla nám pomohou transparentně dodávat požadované výstupy v komplikovanějším nastavení s menším počtem přímých kontaktů s kolegy, dosahovat úspěchu a mít ze sebe dobrý pocit i budovat spolupráci a důvěru v pracovním týmu.


2/ Jaké technologie a nástroje se používají? Např. pro sdílení práce, vzdálenou spolupráci, řízení projektů, sdílení kalendářů, vzdálenou komunikaci, týmovou zpětnou vazbu apod?

K čemu je to dobré? Naučíme se je používat a stanou se našimi věrnými pomocníky. Vytvoří nám naši flexibilní kancelář, aniž bychom museli kamkoli chodit a vysedávat tam celé dny.


3/ Umí nadřízený řídit flex-tým? Věří svým lidem nebo vyžaduje neustálou kontrolu? Umí manažer zajistit dodržování pravidel spolupráce, vytvářet vztahy a propojovat lidi ve flexibilním týmu – tedy na dálku, s omezeným společným časem a bez interakce „face to face“?

K čemu je to dobré? Pokud můj budoucí nadřízený tyto dovednosti má, bude pro mě jednoznačně oporou ve flex-práci. Zajistí, že jsem plnohodnotným členem týmu s jasně stanovenou rolí a umožní mi ji naplnit. A práce mě bude bavit.


4/ Dokáží budoucí kolegové spolupracovat ve flex-setupu? Jsou připraveni mě vzít mezi sebe i s omezeným časem na osobní interakci v kanceláři. Jsou zvyklí spolupracovat online a mají v sobě dostatek ochoty a disciplíny na dodržování pravidel ve flex-týmu?

K čemu je to dobré? Pokud budu mít v týmu lidi, kteří jsou zvyklí pracovat z různých míst, v různých časech a přesto fungovat jako tým, bude mi mezi nimi dobře a budu dodávat nejlepší výsledky.


Pokud chcete flex-práci, hledejte ji ve firmě, kde pro ni umějí vytvořit podmínky. Pokud jí firma nežije, a vy do ní přesto chcete, buďte připraveni se stát průkopníkem flexibility – vysvětlujte, propojujte, měňte návyky ve svém týmu. Flexibilita je novinka a musíme se ji trpělivě a s pokorou naučit. Ona nám pak všem bude sloužit – firmám i lidem.


Držím všem palce.

Ve spolupráci s Mavimi,

Zdenka Studená, Managing partner

www.flexjobs.cz