Dětmi život nekončí

Máte pocit, že spolu s tím, co jste se stala maminkou, se váš život definitivně smrsknul na kojení/krmení, přebalování, uspávání a uklízení? Bezdětné kamarády už skoro nevídáte a máte pocit, že v práci už s vámi do budoucna nepočítají? Nezoufejte. Spolu s novými povinnostmi a starostmi přicházejí také nové výzvy, podněty a téměř nekonečné možnosti v rozšiřování obzorů a vzájemného obohacování s vašimi ratolestmi.


Když se matka ke konci (nebo už i v průběhu) rodičovské dovolené začne pomalu rozhlížet po nabídce pracovních příležitostí, které by pro ní byly přijatelné, a zjistí, jak neradostně situace mnohdy vypadá, vyslechne si nejednu podobnou zkušenost jiných matek nebo se třeba octne na Úřadu práce (jak se to stalo mně, jsem psala zde), může dost snadno nabýt dojmu, že porodit a vychovávat děti jsou sice bohulibé a pro společnost přínosné činnosti, ale v jiných oblastech života, než je mateřství, už teď nestojí v podstatě za nic.

Na matku je nezřídka pohlíženo jako na individuum, které na mateřské bez pochyb notně zdegenerovalo. Už během těhotenství jí rapidně ubylo mozkových buněk, slovní zásoba se smrskla na maximálně dvojslabičné výrazy, zato tendence k přehnaně emotivním projevům vzrostly o 200 %. Bez zjevných příčin se u ní projevuje hysterie, pláč, v lepším případě dojetí. Chodí zásadně v teplácích a tričku, na němž jsou patrné skvrny od mateřského mléka, stopy jídla a různých dětských výměšků. Mluví v mateřském plurálu, při nákupu permanentně pohupuje nákupním vozíkem, jako by to byl kočárek s nemluvnětem. Vést konverzaci je schopna pouze na témata porod, kojení, příkrmy a (ne)pravidelnosti a konzistence dětské stolice.

Už v době jejího těhotenství ji většinou přestanou zvát na mimopracovní firemní akce, protože by „nejspíš stejně nepřišla“. Prostě se s ní už tak nějak nepočítá. Ani po porodu to není lepší – když už se ji někdo odváží někam pozvat, nejspíš nakonec nepřijde, protože jí padne hlídání nebo nenadále onemocní děti. Eventuálně přijde, ale i s dítětem, které určitě bude celou dobu dělat virvál, takže si společné posezení vůbec neužijete. Nebo tedy přijde sama, ale nejpozději v deset večer z party odchází (a už poslední hodinu předtím poklimbává nad sklenkou nealka), protože ví, že v pět ráno musí vstávat k dítěti, které absolutně nebude nezajímat, že je sobota (navíc je mezi rodiči dobře známo, že děti o víkendech a svátcích vstávají ještě daleko dřív než ve dnech pracovních), ani že maminku vážně moc bolí hlava.

Z tohoto všeobecného povědomí a stereotypů (které bohužel mohou být do jisté míry a v určitých fázích života i tak trochu pravdivé), jenž ve společnosti panují, skutečně můžete získat pocit, že jste na odpis, a veškerá vaše kvalifikace začíná a končí péčí o děti a domácnost. Ale nevěšte hlavu! Ve skutečnosti to tak rozhodně není. O tom, že matka na mateřské nedegeneruje, ale naopak si osvojí celou řadu nových schopností a dovedností, které podporují její růst, ale navíc je zúročí i později po návrat do zaměstnání, jsme psali v tomto článku.

Je jasné, že příchod dítěte (případně i jeho dalších sourozenců) na svět je spojený s celou řadou změn v našem životě. Zprvu jde především o mnoho omezení, akceptování nového (často dost nepředvídatelně se měnícího) režimu a zejména nutnost přijmout velkou odpovědnost. Je však potřeba zmínit, že většina z těchto „překážek“ je dočasná. Ačkoli se to zprvu zdá jako věčnost, než se z uplakaného uzlíčku stane malý člověk, se kterým lze alespoň zjednodušenou formou komunikovat, a sem tam se dobírat jakéhos konsenzu při hledání schůdného řešení různých životních situací; s odstupem pár let si uvědomíte, že doba, po kterou bylo vaše dítě/děti malé a zcela odkázané na vaši péči, byla jen velmi krátká a řada situací z této doby vám bude chybět a budete na ně s láskou a nostalgií po celý život vzpomínat. Velké množství „překážek“ je vlastně jen zdánlivých a při troše snahy je lze překonat (obzvlášť v dnešní době plné nejrůznějších možností a vymožeností lze s dítětem cestovat, pracovat, věnovat se sama sobě i partnerovi apod.). A z mnoha z nich se hned na druhý pohled stávají příležitosti k rozvoji – nové výzvy, které vám otevírají nové perspektivy a obzory ve vašem životě.

Možná, že v době, kdy byly vaše děti malé, jste dočasně ztratily kontakt s profesním životem, některé vaše dovednosti či znalosti potřebují oprášit nebo doplnit. Možná, že jste během těch pár let přišly o několik „přátel“, kterým rodinný život nic neříká, možná vám přibylo nějaké kilo navíc, objevila se nová vráska či šedý vlas. To ale rozhodně neznamená, že jste k ničemu, za zenitem a nezbývá vám nic jiného, než to nějak doklepat do důchodu. Naučte se vážit si samy sebe, věřit sobě a svým schopnostem, i když nový rozjezd po rodičovské dovolené nemusí být vůbec snadný. Nenechte si vnutit myšlenku, kterou často dává najevo řada zaměstnavatelů – že mateřství je snad něco na obtíž. Nikoli. Je to velmi náročná, ale nesmírně obohacující životní náplň. Buďte hrdé na svou rodinu a především samy na sebe, že vše v rámci možností zvládáte. Myslete na to, co jste dokázaly, a denně dokazujete. Spolu s tím, jak bude růst vaše sebedůvěra, porostou i vaše možnosti, jak naplnit váš život i po dalších stránkách, než je mateřství a péče o rodinu.

Za Mavimi,

Eva