Barbora: „Jsem akční člověk. Chci dělat něco užitečného a volný čas na mateřské jen tak neproflákat.“

Dosavadní praxe

Od ukončení bakalářského studia (JČU, Ekonomická fakulta) pracuji v německé bance jako účetní a zároveň analytik (statistické údaje pro ČNB) a zastupuji správu exekucí. Momentálně jsem na mateřské dovolené. Druhé volební období jsem zastupitelkou města. První čtyři roky jsem byla předsedkyně kulturního výboru, toto volební období jsem předsedkyní finančního výboru.


Proč chci pracovat na flexi-úvazek

Je to velmi jednoduché. Ráda bych se věnovala své rodině, ale zároveň nechci vypadnout z pracovního rytmu. Jsem takový „akční“ člověk. Narodila se nám dcera Veronika, je strašně hodná. Díky její povaze mi zbývá dostatek času, ale proflákat se mi jej nechce. Ráda bych dělala něco užitečného. Samozřejmě nebudu lhát, jde i o finanční stránku věci. 

Co mohu zaměstnavatelům nabídnout

Zaměstnavatelům mohu nabídnout 3 roky praxe v bankovní administrativě. Během 3 let jsem si prošla víc pracovních pozic než jakýkoli jiný zaměstnanec. Začínala jsem na pozici tuzemského platebního styku, dále jsem pracovala na pozici zpracování platebních karet, poté mi k platebním kartám přibylo zpracování exekučních příkazů a následně ještě bankovní statistika a výkaznictví. V jednu dobu jsem pracovala až na 3 místech najednou. Jsem schopná pracovat velmi rychle, zaměřit se na více věcí najednou, ráda vymýšlím různá zlepšení. Mojí velkou výhodou, jak pro práci bance tak pro zastupitelstvo, je dobrá znalost německého jazyka, velmi přátelské chování a schopnost najít vždy nějaký kompromis. 

Proč se věnuji právě práci s čísly 

Proč zrovna čísla? Už od střední školy mě fascinovala. Dokážou mě skvěle uklidnit, vždy mi přesně dají to, co potřebuji. Můj obor není taková rutinní práce, stále se něco mění, člověk se neustále musí něco učit. Moc ráda se stále něco učím ☺️.

Co mi přinesla práce v německé bance a jak vnímám rozdíly oproti českým firmám 

Jistě, rozdíly ve fungování mezi českou a německou bankou existují. Například vedení jsme měli německé a docházelo k docela dlouhým schvalovacím procesům, což znatelně komplikovalo některé situace. V některých případech docházelo i na jazykovou bariéru, zejména v technických otázkách. Ale jsou tu i určité výhody. Díky komunikaci s německými kolegy si člověk krásně rozšíří slovní zásobu, ztratí strach z mluvení cizím jazykem apod. 

Jak a proč jsem se stala zastupitelkou města 

V zastupitelstvu funguji již 5 let. Můj začátek by již v době, kdy jsem byla studentkou JČU. Momentálně působím v zastupitelstvu již druhé volební období. Vždy mě zajímalo, co se děje v našem městě. Před pěti lety mi můj známý nabídl zapsání na kandidátku a účast ve volbách. Přiznám se, že jsem váhala, ale dnes bych neměnila. Je to zodpovědnost, ale zároveň je hezké vidět, že lidi oceňují, co pro ně děláte. Člověk zároveň může nasbírat spoustu zkušeností a znalostí z různých oborů. První čtyři roky jsem byla zároveň předsedkyní kulturního výboru a momentálně jsem rok předsedkyní finančního výboru. 

Co Vám pomáhá odpoutat se od každodenní rutiny na mateřské dovolené?  

Moje mateřská mi právě díky všem zájmům a povinnostem, jako rutina nepřijde. Hodně nápomocná mi je má rodina. Rádi sportujeme, cestujeme a rádi se bavíme s přáteli.